Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

poszukiwanie-skarbow

Poszukiwanie skarbów

Zezwolenie na poszukiwanie skarbów Według obowiązującego stanu prawnego penalizowane jest każde poszukiwanie „ skarbów” bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia. Pozwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Pozwolenia wymaga poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych , w tym zabytków archeologicznych , przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych czy też sprzętu do nurkowania. Wydanie takiego zezwolenia […]

umowa-franczyzy

Umowa franczyzy

Umowa franczyzy pozwala dużym koncernom wejść na nowy rynek za pomocą lokalnych przedsiębiorców, a tym ostatnim pozwala na szybkie wybicie się na rynku. Należy podkreślić prawną i finansową odrębność tych podmiotów. Franczyzodawca nakłada na franczyzobiorców obowiązki do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z jego zamysłem. Umowa upoważnia do posługiwania się przez franczyzobiorcę nazwą handlową, znakiem towaru, […]

Odszkodowanie za zniszczona lub zgubiona przesylke pocztowa

Odszkodowanie za zniszczoną lub zgubioną przesyłkę

Odszkodowanie za zniszczoną lub zgubioną przesyłkę Każdego roku rośnie liczba przesyłek dostarczanych przez Pocztę oraz firmy kurierskie. Zdarza się, że nadane paczki nie zostają dostarczone lub ulegają zniszczeniu. Jakie są prawa nadawców i obowiązki  doręczycieli? I.      Zasady reklamacji usługi pocztowej Zasady zgłaszania reklamacji usługi pocztowej określa rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 26 listopada […]

Rekompensaty

Rekompensaty szkód osobowych i majątkowych

Rekompensaty szkód osobowych i majątkowych spowodowanych błędami medycznymi Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek błędów medycznych będących konsekwencją : zawinionego naruszenia wiedzy i sztuki medycznej, działania lub zaniechania sprzecznego z przyjętymi regułami postępowania medycznego, sprzeczności zachowania z nakazaną ostrożnością w postępowaniu medycznym, naruszenia obowiązku ostrożności, błędów diagnostycznych, błędów organizacyjnych, błędów popełnionych w trakcie nieterapeutycznych czynności medycznych. Nasze […]

rodzaje-wyrokow-rozwodowych

Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej

Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej. Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami, Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe potwierdzone materiałem dowodowym […]

ciezarna-w-pracy-wroclaw

Ciężarna w pracy a umowa z pracodawcą

Ciężarna w pracy a umowa z pracodawcą Kodeks pracy w sposób szczególny chroni kobiety w ciąży. Aby jednak móc skorzystać z tej ochrony pracownica powinna zawiadomić pracodawcę o ciąży i przedstawić mu odpowiednie zaświadczenie od lekarza. Kobieta w ciąży nie może być zatrudniona przy pracach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Szczegółowy wykaz prac ujęty jest w rozporządzeniu Rady […]

ubezwlasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie a odpowiedzialność za długi

W Polsce nie ma rejestru osób ubezwłasnowolnionych. Informacja taka nie jest umieszczania na dowodzie osobistym czy innych dokumentach, którymi na co dzień posługują się osoby ubezwłasnowolnione. Dlatego też stosunkowo łatwo wziąć im kredyt czy pożyczkę. Osoby takie zazwyczaj są nieświadome tego co robią , a przede wszystkim nie zdają sobie sprawy z konsekwencji podjętych czynności. […]

Kontakty-z-dzieckiem

Kontakty z dzieckiem – KRiO

Kontakty z dzieckiem Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i opiekuńczym rodzice oraz ich dziecko mają zarówno prawo i obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów. Art. 113. § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i […]

Rozwod A Wspolne Zamieszkiwanie

Rozwód a wspólne zamieszkiwanie

Rozwód a wspólne zamieszkiwanie Strony mimo orzeczenia rozwodu nierzadko decydują , że nadal będą zamieszkiwać wspólnie. Jeśli byłe małżeństwo jest w stanie się porozumieć co do sposobu korzystania z mieszkania i umownie określić zasady , to jak najbardziej może to zrobić , nie szukając pomocy sądu. Co zrobić , gdy wiemy, że nie będziemy w stanie się „dogadać”? […]

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy W warunkach firmy prześladowcą jest zazwyczaj przełożony lub współpracownik. Mobbing zazwyczaj nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji. Atak na ofiarę przeprowadzany jest środkami manipulacji psychicznej, przy zachowaniu pozorów poprawności, często bez przekraczania formalnych zasad. Zdarza się jednak otwarta krytyka, zastraszanie, obwinianie na forum bez jakiegokolwiek pohamowania ze strony prześladowcy. Co właściwie oznacza […]

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa