Umowa franczyzy

umowa-franczyzy
Umowa franczyzy pozwala dużym koncernom wejść na nowy rynek za pomocą lokalnych przedsiębiorców, a tym ostatnim pozwala na szybkie wybicie się na rynku. Należy podkreślić prawną i finansową odrębność tych podmiotów. Franczyzodawca nakłada na franczyzobiorców obowiązki do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z jego zamysłem. Umowa upoważnia do posługiwania się przez franczyzobiorcę nazwą...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za zniszczoną lub zgubioną przesyłkę

Odszkodowanie za zniszczona lub zgubiona przesylke pocztowa
Odszkodowanie za zniszczoną lub zgubioną przesyłkę Każdego roku rośnie liczba przesyłek dostarczanych przez Pocztę oraz firmy kurierskie. Zdarza się, że nadane paczki nie zostają dostarczone lub ulegają zniszczeniu. Jakie są prawa nadawców i obowiązki  doręczycieli? I.      Zasady reklamacji usługi pocztowej Zasady zgłaszania reklamacji usługi pocztowej określa rozporządzenie Ministra Administr...
Czytaj więcej

Rekompensaty szkód osobowych i majątkowych

Rekompensaty
Rekompensaty szkód osobowych i majątkowych spowodowanych błędami medycznymi Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek błędów medycznych będących konsekwencją : zawinionego naruszenia wiedzy i sztuki medycznej, działania lub zaniechania sprzecznego z przyjętymi regułami postępowania medycznego, sprzeczności zachowania z nakazaną ostrożnością w postępowaniu me...
Czytaj więcej

Ubezwłasnowolnienie a odpowiedzialność za długi

ubezwlasnowolnienie
Ubezwłasnowolnienie a odpowiedzialność za długi W Polsce nie ma rejestru osób ubezwłasnowolnionych. Informacja taka nie jest umieszczania na dowodzie osobistym czy innych dokumentach, którymi na co dzień posługują się osoby ubezwłasnowolnione. Dlatego też stosunkowo łatwo wziąć im kredyt czy pożyczkę. Osoby takie zazwyczaj są nieświadome tego co robią , a przede wszystkim nie zdają sobie sprawy z...
Czytaj więcej

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

bankowy-tytul-egzekucyjny
Bankowy Tytuł Egzekucyjny Trybunał konstytucyjny uznał przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym za niezgodne z ustawą zasadniczą. W wyroku sygn. akt P 45/12 trybunał orzekł: I Art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. II Przepisy wymienione w części I tracą m...
Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń

przedawnienie-roszczen
Przedawnienie roszczeń Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. III CZP 84/14. Roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, wchodzącym w skład majątku wspólnego, nie jest roszczeniem o świadczenia okresowe. Uchwała ta oznacza , że roszczeni...
Czytaj więcej

Błędy medyczne

bledy-medyczne
Błędy Medyczne Poszkodowanym pacjentom lub ich rodzinom przysługuje roszczenie odszkodowawcze, w przypadku gdy pogorszenie zdrowia lub śmierć nastąpi w następstwie winy szpitala lub lekarza. Wina ta nie musi być umyślna, wystarczy wykazać, że personel szpitala albo lekarz prowadząc leczenie nie przestrzegał należytej staranności, a dokonane naruszenia były przyczyną śmierci lub pogorszenia stanu ...
Czytaj więcej

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjecie-i-odrzucenie-spadku
Przyjęcie i odrzucenie spadku Nabycie spadku w drodze dziedziczenia nie jest obowiązkiem spadkobiercy, ale zależy od jego woli.  Spadkobierca ma możliwość odrzucenia lub przyjęcia spadku w określonym terminie.Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawoweg...
Czytaj więcej

Odwołanie darowizny

odwolanie-darowizny
Odwołanie darowizny Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności odnosi się do darowizny wykonanej jak i niewykonanej. Rażąca niewdzięczność to pojęcie niedookreślone i niezdefiniowane w kodeksie cywilnym. Rażąca niewdzięczność to zachowania obdarowanego, a więc zarówno jego działania i zaniechania, względem darczyńcy. Muszą to być zachowania skierowane bezpośrednio względem darczyńcy, ni...
Czytaj więcej

Jak sporządzić testament

jak-sporzadzic-testament
Jak sporządzić testament Testament to dokument, który sporządza się za zażycia spadkodawcy a jego skutki powstaną po jego śmierci. Jeżeli nie ma testamentu zasady dziedziczenia określone są w ustawie. Ustawodawca dokładnie określił kto i w jakiej części dziedziczy. Spadkodawca pisząc testament może wyłączyć i zmienić zasady dziedziczenia ustawowego. Testament zgodnie z wola spadkodawcy ustala now...
Czytaj więcej

Testament a zachowek

Testament-a-zachowek
Testament a zachowek Zachowek jest ściśle związany z testamentem. W chwili otwarcia testamentu zmieniają się zasady dziedziczenia i osoby powołane do spadku z mocy ustawy mogą zostać pominięci w prawie do dziedziczenia i podziału masy spadkowej. W takiej sytuacji osoby te, które czują się pokrzywdzone w wyniku podziału masy spadkowej na mocy testamentu, mogą domagać się rekompensaty pieniężnej w ...
Czytaj więcej

Sprawy Spadkowe

sprawy-spadkowe
Sprawy Spadkowe Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem za pomocą wyroku sądowego stwierdzającego nabycie spadku lub przed ...
Czytaj więcej