Ciężarna w pracy a umowa z pracodawcą

ciezarna-w-pracy-wroclaw
Ciężarna w pracy a umowa z pracodawcą Kodeks pracy w sposób szczególny chroni kobiety w ciąży. Aby jednak móc skorzystać z tej ochrony pracownica powinna zawiadomić pracodawcę o ciąży i przedstawić mu odpowiednie zaświadczenie od lekarza. Kobieta w ciąży nie może być zatrudniona przy pracach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Szczegółowy wykaz prac ujęty jest w rozporządzeniu Rady Ministró...
Czytaj więcej

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy W warunkach firmy prześladowcą jest zazwyczaj przełożony lub współpracownik. Mobbing zazwyczaj nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji. Atak na ofiarę przeprowadzany jest środkami manipulacji psychicznej, przy zachowaniu pozorów poprawności, często bez przekraczania formalnych zasad. Zdarza się jednak otwarta krytyka, zastraszanie, obwinianie na forum bez jakiegokolwiek poha...
Czytaj więcej