Kancelaria Laureatem nagrody Orły Prawa 2018

Kancelaria Laureatem nagrody Orły Prawa 2018
Kancelaria Laureatem nagrody Orły Prawa 2018 Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Zmysłowskiej zdobyła status Laureata w Plebiscycie Orły Prawa we Wrocławiu. Do plebiscytu Orły Prawa nie zgłaszaliśmy się sami, tylko zostaliśmy dostrzeżeni przez kapitułę plebiscytu na podstawie działalności Kancelarii. Wyróżnienie zawdzięczamy zadowolonym Klientom Kancelarii, którzy docenili naszą pracę. Udz...
Czytaj więcej

Jestem pokrzywdzonym i co dalej ?

Jestem pokrzywdzonym i co dalej
Jestem pokrzywdzonym i co dalej ? Może zdarzyć się w naszym życiu sytuacja, że staniemy się osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, a my uzyskując status osoby pokrzywdzonej stajemy się stronami postępowania. Wtedy też nadchodzi czas, gdy zadajemy sobie pytanie co dalej? Co jako strona postępowania, jako pokrzywdzony mogę zrobić? Czy mogę wpływać na to co s...
Czytaj więcej

Małżonek nie daje pieniędzy na utrzymanie rodziny c.d.

Małżonek nie daje pieniędzy na utrzymanie rodziny c.d.
Małżonek nie daje pieniędzy na utrzymanie rodziny c.d. Czasami zdarza się , że będąc w związku małżeńskim, maż ale te czasami i zona może nie przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Wspominałam już we wcześniejszym artykule, że istnieje możliwość uregulowania tek kwestii na podstawie art. 27 krio. Należy współmałżonka pozwać do sądu i wnosić o np. zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej...
Czytaj więcej

Mąż nie daje pieniędzy na rodzinę

Mąż nie daje pieniędzy na rodzinę
Mąż nie daje pieniędzy na rodzinę Na każdym z małżonków pozostających w małżeństwie ciąży obowiązek dbania o rodzinę . O jej bezpieczeństwo zarówno materialne ale też emocjonalne czy duchowe. Co zrobić gdy małżonek nie poczuwa się do tego obowiązku? Nie łoży na rodzinę? Co zrobić w sytuacji, gdy nie zamierzamy wnosić sprawy o rozwód, bo nie chcemy, nie jesteśmy na to jeszcze gotowi, a chcemy uzy...
Czytaj więcej

Samotny rodzic a świadczenie wychowawcze

samotny-rodzic-a-swiadczenie-wychowawcze
Samotny rodzic a świadczenie wychowawcze Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. – sygn. akt III SA/Kr 199/17 zaskoczył nie tylko gminy. WSA przedstawił wykładnię przepisów, w której uznał, iż dziecko w rodzinie powstałej w wyniku zawarcia związku małżeńskiego rodzica z nowym partnerem nie traci statusu osoby samotnie wychowywanej. Wśród samorządowców ta...
Czytaj więcej

Surowsze kary dla piratów drogowych

surowsze-kary-dla-piratow-drogowych
Surowsze kary dla piratów drogowych 1 czerwca 2017 nastąpiła rewolucja w przepisach drogowych. Surowsze przepisy mają zmniejszyć liczebność ofiar śmiertelnych na drogach i pozwolą jeszcze ostrzej traktować piratów drogowych. Pijany kierowca lub będący pod wpływem narkotyków sprawca wypadku nie skorzysta z dobrodziejstwa zawieszenia wykonania orzeczonej kary. Dostanie karę bezwzględnego pozbawien...
Czytaj więcej

Kiedy starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdami

kiedy-starosta-cofa-uprawnienia-do-kierowania-pojazdami
Kiedy starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdami W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów Popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania...
Czytaj więcej

Kary za jazdę po alkoholu

kary-za-jazde-po-alkoholu
Kary za jazdę po alkoholu Dopuszczalna zwartość alkoholu we krwi wynosi 0,2 proc. promila. Jeżeli zwartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, to taki stan określa się mianem po spożyciu. W takim przypadku jazda autem stanowi wykroczenie. Za jadę po alkoholu grozi: Kara aresztu do 30 dni Grzywna w wysokości od 50 zł do 5.000 zł Zakaz prowadzeni pojazdu na okres od 6 mies...
Czytaj więcej

Co dalej z karpiami ?

sprzedaz-zywych-ryb-w-torebkach
Co dalej z karpiami ? Sąd najwyższy w orzeczeniu – sygn. akt I KK 281/16 penalizuje sprzedaż żywych ryb w torebkach foliowych bez dostępu do wody. Można by rzec nareszcie! Jednakże projekt sygnowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości może unicestwić to orzeczenie. W projekcie proponuje się, by za znęcanie uznawany był transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w warunkach uniemożliwiających od...
Czytaj więcej

Lepsza egzekucja alimentów

Lepsza-egzekucja-alimentow
Lepsza egzekucja alimentów Za dziecko należy być odpowiedzialnym. Nie tylko w aspekcie duchowym, emocjonalnym, ale także finansowym. W Polsce ok. miliona dzieci czeka na pieniądze o swoich rodziców. Od ojców, także od matek. W dniu maja 31 maja 2017 roku weszły w życie nowe przepisy karne, które pozwolą surowiej karać osoby, które uchylają się od płacenia alimentów na swoje dzieci. Dane statystyc...
Czytaj więcej

Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Rozdzielność majątkowa między małżonkami W momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Zmienić ten stan rzeczy można dokonać poprzez zniesienie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Można to zrobić poprzez umowę w formie aktu notarialnego albo na drodze sądowej. Zgodnie z prawem każde z małżonków może żądać ustanowniena przez sąd rozdzielności...
Czytaj więcej

Poszukiwanie skarbów

poszukiwanie-skarbow
Zezwolenie na poszukiwanie skarbów Według obowiązującego stanu prawnego penalizowane jest każde poszukiwanie „ skarbów” bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia. Pozwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Pozwolenia wymaga poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych , w tym zabytków archeologicznych , przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych ...
Czytaj więcej

Umowa franczyzy

umowa-franczyzy
Umowa franczyzy pozwala dużym koncernom wejść na nowy rynek za pomocą lokalnych przedsiębiorców, a tym ostatnim pozwala na szybkie wybicie się na rynku. Należy podkreślić prawną i finansową odrębność tych podmiotów. Franczyzodawca nakłada na franczyzobiorców obowiązki do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z jego zamysłem. Umowa upoważnia do posługiwania się przez franczyzobiorcę nazwą...
Czytaj więcej

Odszkodowanie za zniszczoną lub zgubioną przesyłkę

Odszkodowanie za zniszczona lub zgubiona przesylke pocztowa
Odszkodowanie za zniszczoną lub zgubioną przesyłkę Każdego roku rośnie liczba przesyłek dostarczanych przez Pocztę oraz firmy kurierskie. Zdarza się, że nadane paczki nie zostają dostarczone lub ulegają zniszczeniu. Jakie są prawa nadawców i obowiązki  doręczycieli? I.      Zasady reklamacji usługi pocztowej Zasady zgłaszania reklamacji usługi pocztowej określa rozporządzenie Ministra Administr...
Czytaj więcej

Rekompensaty szkód osobowych i majątkowych

Rekompensaty
Rekompensaty szkód osobowych i majątkowych spowodowanych błędami medycznymi Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek błędów medycznych będących konsekwencją : zawinionego naruszenia wiedzy i sztuki medycznej, działania lub zaniechania sprzecznego z przyjętymi regułami postępowania medycznego, sprzeczności zachowania z nakazaną ostrożnością w postępowaniu me...
Czytaj więcej

Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej

rodzaje-wyrokow-rozwodowych
Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej. Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami, Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe potwierdzone materiałem dowodowy...
Czytaj więcej

Ciężarna w pracy a umowa z pracodawcą

ciezarna-w-pracy-wroclaw
Ciężarna w pracy a umowa z pracodawcą Kodeks pracy w sposób szczególny chroni kobiety w ciąży. Aby jednak móc skorzystać z tej ochrony pracownica powinna zawiadomić pracodawcę o ciąży i przedstawić mu odpowiednie zaświadczenie od lekarza. Kobieta w ciąży nie może być zatrudniona przy pracach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Szczegółowy wykaz prac ujęty jest w rozporządzeniu Rady Ministró...
Czytaj więcej

Ubezwłasnowolnienie a odpowiedzialność za długi

ubezwlasnowolnienie
Ubezwłasnowolnienie a odpowiedzialność za długi W Polsce nie ma rejestru osób ubezwłasnowolnionych. Informacja taka nie jest umieszczania na dowodzie osobistym czy innych dokumentach, którymi na co dzień posługują się osoby ubezwłasnowolnione. Dlatego też stosunkowo łatwo wziąć im kredyt czy pożyczkę. Osoby takie zazwyczaj są nieświadome tego co robią , a przede wszystkim nie zdają sobie sprawy z...
Czytaj więcej

Kontakty z dzieckiem – KRiO

Kontakty-z-dzieckiem
Kontakty z dzieckiem Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i opiekuńczym rodzice oraz ich dziecko mają zarówno prawo i obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów. Art. 113. § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie ...
Czytaj więcej

Rozwód a wspólne zamieszkiwanie

Rozwod A Wspolne Zamieszkiwanie
Rozwód a wspólne zamieszkiwanie Strony mimo orzeczenia rozwodu nierzadko decydują , że nadal będą zamieszkiwać wspólnie. Jeśli byłe małżeństwo jest w stanie się porozumieć co do sposobu korzystania z mieszkania i umownie określić zasady , to jak najbardziej może to zrobić , nie szukając pomocy sądu. Co zrobić , gdy wiemy, że nie będziemy w stanie się „dogadać”? W pozwie rozwodowym możemy wnosić o...
Czytaj więcej

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy W warunkach firmy prześladowcą jest zazwyczaj przełożony lub współpracownik. Mobbing zazwyczaj nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji. Atak na ofiarę przeprowadzany jest środkami manipulacji psychicznej, przy zachowaniu pozorów poprawności, często bez przekraczania formalnych zasad. Zdarza się jednak otwarta krytyka, zastraszanie, obwinianie na forum bez jakiegokolwiek poha...
Czytaj więcej

Marc Jacobs vs Adidas

Marc Jacobs vs Adidas
Marc Jacobs vs Adidas Marc Jacobs , nowojorski projektant mody, w swojej kolekcji użył motywu czterech pasków. Paski znajdują po bokach strojów, w kolorach kontrastujących z resztą stroju. Flagowym znakiem firmy Adidas, jak wiadomo, są trzy paski. Firma ADIDAS uprawniona jest na całym świecie do graficznych znaków towarowych składających się z „ trzech poprzecznych i równoległych pasków o równiej...
Czytaj więcej

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

bankowy-tytul-egzekucyjny
Bankowy Tytuł Egzekucyjny Trybunał konstytucyjny uznał przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym za niezgodne z ustawą zasadniczą. W wyroku sygn. akt P 45/12 trybunał orzekł: I Art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. II Przepisy wymienione w części I tracą m...
Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń

przedawnienie-roszczen
Przedawnienie roszczeń Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. III CZP 84/14. Roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, wchodzącym w skład majątku wspólnego, nie jest roszczeniem o świadczenia okresowe. Uchwała ta oznacza , że roszczeni...
Czytaj więcej

Błędy medyczne

bledy-medyczne
Błędy Medyczne Poszkodowanym pacjentom lub ich rodzinom przysługuje roszczenie odszkodowawcze, w przypadku gdy pogorszenie zdrowia lub śmierć nastąpi w następstwie winy szpitala lub lekarza. Wina ta nie musi być umyślna, wystarczy wykazać, że personel szpitala albo lekarz prowadząc leczenie nie przestrzegał należytej staranności, a dokonane naruszenia były przyczyną śmierci lub pogorszenia stanu ...
Czytaj więcej

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjecie-i-odrzucenie-spadku
Przyjęcie i odrzucenie spadku Nabycie spadku w drodze dziedziczenia nie jest obowiązkiem spadkobiercy, ale zależy od jego woli.  Spadkobierca ma możliwość odrzucenia lub przyjęcia spadku w określonym terminie.Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawoweg...
Czytaj więcej

Eksport urządzeń medycznych

eksport-urządzeń-medycznych-do-usa
Eksport urządzeń medycznych do USA Podstawowe informacje dla eksporterów sprzętu medycznego na rynek USA Informacje ogólne Import urządzeń medycznych do USA wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów zarówno Urzędu Celnego (U.S.Bureau of Customs and Border Protection, CBP), jak i agencji Food and Drug Administration (FDA). Głównym obowiązkiem CBP jest kontrola zgodności z ustawą Tariff Act z ...
Czytaj więcej

Władza rodzicielska

Wladza-rodzicielska
Władza rodzicielska Władza rodzicielska jest to relacja między rodzicami a dzieckiem. Nie ma znaczenia dla powstania władzy rodzicielskiej czy dziecko jest urodzone w małżeństwie czy poza nim. Ze względu na swą nieporadność dziecko nie może załatwiać osobiście swych spaw, musi być poddane pieczy innych osób. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko od urodzenia aż do pełnoletniości pozo...
Czytaj więcej

Rozwód orzecznictwo

Rozwod-orzecznictwo
Rozwód orzecznictwo Orzecznictwo związane z kosztami sądowymi Uchwała Sądu Najwyższego z 13.10.2006 r., sygn. akt: IIICZP 75/06 Nie pobiera się opłaty podstawowej od zarzutów od nakazu zapłaty podlegających opłacie stosunkowej, w których zgłoszono wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych. Uchwała Sądu Najwyższego z 21.11.2006 r., sygn. akt: IIICZP 58/06 Wniosek o wykreślenie hipoteki złożony ...
Czytaj więcej

Odwołanie darowizny

odwolanie-darowizny
Odwołanie darowizny Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności odnosi się do darowizny wykonanej jak i niewykonanej. Rażąca niewdzięczność to pojęcie niedookreślone i niezdefiniowane w kodeksie cywilnym. Rażąca niewdzięczność to zachowania obdarowanego, a więc zarówno jego działania i zaniechania, względem darczyńcy. Muszą to być zachowania skierowane bezpośrednio względem darczyńcy, ni...
Czytaj więcej

Alimenty

alimenty
Alimenty Jak każdy potrzebujemy jedzenia, ubrań, leczenia. Każdy z nas musi zaspokajać swoje potrzeby. Zaspokajanie potrzeb życiowych, pozyskanie środków utrzymania, zakup żywności, lekarstw, opłacenie mieszkania, a także wiele innych spraw jest w gruncie rzeczy treścią życia dorosłego człowieka. Praca zarobkowa przynosi środki niezbędne na pokrycie potrzeb życiowych. Jeżeli mówimy o osobie pozos...
Czytaj więcej

Sąd lekarski

sad-lekarski
Sąd lekarski Okręgowy sąd lekarski jest organem okręgowej izby lekarskiej. Naczelny Sąd Lekarski jest organem Naczelnej Izby Lekarskiej. Okręgowy sąd lekarski rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne, składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy. Naczelny Sąd Lekarski rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności z...
Czytaj więcej

Co to są odsetki ?

odsetki
Co to są odsetki ? Kodeks cywilny nie określa pojęcia odsetek. Zatem wszelkiego rodzaju definicje w tym zakresie są jedynie wolną interpretacją znaczenia prawnego powyższego zagadnienia. Przez odsetki trzeba rozumieć wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy (pożyczka na procent) bądź własnych (lokata bankowa), lub też innych rzeczy oznaczonych rodzajowo (czyli zamiennych rzeczy ruchomych)...
Czytaj więcej

Czym są zobowiązania ?

zobowiazania
Czym są zobowiązania ? Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu . Zobowiązania są tą częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług. Czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. Zobow...
Czytaj więcej

Adwokat czy radca prawny ?

Adwokat czy radca prawny
Adwokat czy radca prawny ? Mamy problem prawny i nie wiemy do kogo się zwrócić. Do adwokata ? radcy prawnego ? czy do notariusza? Warto wiedzieć, że : Adwokat - Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze. To na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje a także adwokaci prowadzą działalność gospodarczą. Zgodnie z tą ustawą zawód adw...
Czytaj więcej

Podział majątku

podzial-majatku
Podział majątku po rozwodzie Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tej chwili cały majątek dorobkowy, wypracowany w trakcie trwania małżeństwa, jest ich wspólną własnością. Wspólność majątkowa jest współwłasnością łączną i bez udziałową. Do majątku wspólnego małżonków, który w przypadku rozwodu lub orzeczenia separacji ...
Czytaj więcej

Rodzaje umów deweloperskich

rodzaje-umow-deweloperskich
Rodzaje umów deweloperskich Umowy deweloperskie są umowami niestandardowymi i z tego powodu złożonymi, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy wnikliwie przyjrzeć się warunkom oferowanej inwestycji, nie tylko nieruchomości ale również szczegółowo ocen...
Czytaj więcej

Jak sporządzić testament

jak-sporzadzic-testament
Jak sporządzić testament Testament to dokument, który sporządza się za zażycia spadkodawcy a jego skutki powstaną po jego śmierci. Jeżeli nie ma testamentu zasady dziedziczenia określone są w ustawie. Ustawodawca dokładnie określił kto i w jakiej części dziedziczy. Spadkodawca pisząc testament może wyłączyć i zmienić zasady dziedziczenia ustawowego. Testament zgodnie z wola spadkodawcy ustala now...
Czytaj więcej

Testament a zachowek

Testament-a-zachowek
Testament a zachowek Zachowek jest ściśle związany z testamentem. W chwili otwarcia testamentu zmieniają się zasady dziedziczenia i osoby powołane do spadku z mocy ustawy mogą zostać pominięci w prawie do dziedziczenia i podziału masy spadkowej. W takiej sytuacji osoby te, które czują się pokrzywdzone w wyniku podziału masy spadkowej na mocy testamentu, mogą domagać się rekompensaty pieniężnej w ...
Czytaj więcej

System Rejestrów Państwowych

system-rejestrow-panstwowych
System Rejestrów Państwowych 1 marca 2015 r. rusza System Rejestrów Państwowych (SRP), w ramach którego zintegrowane zostaną najważniejsze polskie rejestry. Dzięki zmianom będziemy mogli m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub załatwić sprawę związaną z aktami stanu cywilnego (np. uzyskanie odpisu aktu urodzenia) w dowolnej gminie na terenie całego kraju. Ograniczona zostanie także k...
Czytaj więcej

CEIDG – Centralna Ewidencja…

ceidg
Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej funkcjonuje od dnia 1 lipca 2011 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji z dnia 13 maja 2011 roku ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (DzU. 2011, Nr 131, poz. 764). Do dnia 31 grudnia 2011 roku miała zakończyć się migracja danych o osobach prowadzących działalność gospodarczą z Urzędów Gmin. Rejestracja w CEIDG jest wolna od...
Czytaj więcej

Aresztowany we Wrocławiu ?

Aresztowany ? W związku z tym, że instytucja tymczasowego aresztowania dotyczy najważniejszych praw obywatelskich, prawa do wolności, uzasadnione wydaje się w przypadku obawy zastosowania tego środka zapobiegawczego niezwłoczne skontaktowanie się z adwokatem. Zgodnie z art 258 kpk tymczasowe aresztowanie stosuje się wtedy gdy : zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżo...
Czytaj więcej

Adwokat z Urzędu

adwokat-z-urzedu
Adwokat z Urzędu Warunkiem ustanowienia pełnomocnika z urzędu dla strony niezwolnionej przez sąd od kosztów sądowych jest złożenie przez nią wniosku o ustanowienie takiego pełnomocnika na piśmie lub ustnie do protokołu oraz złożenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania sporządzonego według wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości. Strona może taki wnio...
Czytaj więcej

Tajemnica adwokacka

tajemnica-adwokacka
Tajemnica adwokacka Adwokat w sposób szczególny ceni zaufanie Klientów, którym jest obdarzana przy każdorazowym powierzaniu swoich interesów, zapewniając zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze świadczoną usługą prawną. Dyskrecję uzyskanej pomocy prawnej gwarantuje ustawowo chroniona tajemnica adwokacka, zwłaszcza tajemnica obrończa, jak również poszanowanie zasad Kod...
Czytaj więcej

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew-o-rozwod-bez-orzekania-o-winie
Pozew o rozwód bez orzekania o winie Rozwód nie zawsze musi być wojną małżonków o dzieci, zgromadzony majątek, o niespełnione oczekiwania i nieudane wspólne życie. Bywa, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński ale nie żywią z tego tytułu do siebie urazy ani żalu. Chcą się rozstać kulturalnie i uczciwie podzielić majątek. Choć każdy z nich będzie żył i mi...
Czytaj więcej

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwod-z-orzeczeniem-o-winie
Rozwód z orzeczeniem o winie Sąd orzekając wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie musi być pewien, że powodem rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu jest wina wyłącznie jednego z małżonków. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron co w praktyce oznacza, że różnica w przyczynieniu...
Czytaj więcej

Separacja

separacja
Separacja Separacja jest bardzo podobna do rozwodu. Orzeczenie separacji oznacza faktyczne zniesienie małżeństwa i rozstanie się małżonków. Każdy z małżonków zaczyna znowu żyć na własny rachunek i niczym nie jest związany z byłym małżonkiem. Nie dotyczy to dzieci , obowiązek ich wychowywania i kształcenia jest ich prawem i nadal obowiązkiem. Zasadniczą różnicą między rozwodem a separacją jest bra...
Czytaj więcej

Co to są alimenty ?

alimenty
Co to są alimenty ? Adwokat we Wrocławiu wyjaśnia - Alimenty - są to regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Ustalenie prawa do alimentów i ich wysokość są orzekane wyrokiem sądowym. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z trzech przyczyn: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Krewni z linii prostej, czyli rodzice, dziadko...
Czytaj więcej

Sprawy Spadkowe

sprawy-spadkowe
Sprawy Spadkowe Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem za pomocą wyroku sądowego stwierdzającego nabycie spadku lub przed ...
Czytaj więcej

Upadłość konsumencka

upadlosc-konsumencka-wroclaw
Upadłość konsumencka Nowelizacja przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1112)sprawiła, że łatwiej ogłosić bankructwo prywatne. Upadłość konsumenta, czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może ogłosić tylko sąd i tylko na wniosek bankruta. Opłata od takiego wniosku wynosi 30 zł ( wcześniej było to 200 zł.) We wniosku należy wykazać cały swój maj...
Czytaj więcej

Rozwód

rozwod
Rozwód Rozwód to bolesne doświadczenie. Czasami jednak znajdujemy się w sytuacji w której nie mamy wyjścia i musimy w taki sposób rozwiązać nasze małżeństwo.   Rozwód jest dopuszczalny jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Mam tu na myśli ustanie więzi duchowej, fizycznej, gospodarczej. Trwałość oznacza brak jakiejkolwiek szansy na powrót małżonków do wspólnego pożycia. O...
Czytaj więcej

Uznanie Ojcostwa

uznanie-ojcostwa
Zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie dziecka po ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa Wyrok stwierdzający unieważnienie ojcostwa wywołuje skutki prawne z mocą wsteczną. Jednakże nie odnosi się on do wszystkich konsekwencji. Osoba, w stosunku do której unieważniono uznanie ojcostwa dziecka, nie może żądać zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy wyd...
Czytaj więcej

Dowód z nagrań w procesie rozwodowym

dowod-z-nagran
Dowód z nagrań w procesie rozwodowym Do kancelarii adwokackiej klienci często przynoszą dowody z nagrań chcąc je przedstawić jako dowód w sprawie rozwodowej. Na gruncie cywilnego prawa procesowego powszechnie uznawana jest zasada niedopuszczalności przeprowadzania dowodów nielegalnych. Nie ma ona jednak charakteru generalnego. Nie są objęte powyższą zasadą dowody w postaci nagrań , dokonane osobi...
Czytaj więcej

Definitywne zakończenie małżeństwa

definitywne-zakonczenie-malzenstwa
Definitywne zakończenie małżeństwa Rozwód jest zjawiskiem wielowymiarowym i złożonym, gdyż badaniem tego procesu zajmuje się wiele dyscyplin naukowych, m.in. socjologia, psychologia, socjodemografia oraz prawo. Dlatego też trudno jest przyjąć jednoznaczną definicję tego pojęcia oraz podać jego przyczyny. Jedna z definicji mówi, iż rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego przez odpowiedni sąd w ...
Czytaj więcej