Zastępstwo prawne

Prawnik Wrocław reprezentuje Klientów w sprawach spornych, występując w ich imieniu w negocjacjach z kontrahentami, wierzycielami, dłużnikami, komornikami, przeciwnikami procesowymi oraz przed sądami i innymi organami powołanymi do rozpoznawania sporów.

Kancelaria zapewnia Klientom w szczególności zastępstwo prawne, polegające na reprezentowaniu Klienta w relacjach z jego kontrahentami lub innymi podmiotami, udział w mediacjach prowadzących do polubownego załatwienia każdego sporu cywilnego bez potrzeby wszczynania kosztownego i długotrwałego procesu przed sądem, zastępstwo procesowe w postępowaniu pojednawczym przed sądem, w tym sporządzanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz udział w rozprawie, sporządzanie ugód sądowych, ugód pozasądowych, porozumień oraz wszelkich pism przygotowawczych typu wezwanie do zapłaty, wezwanie do udziału w negocjacjach.

Na zlecenie Klienta przeprowadzamy zaawansowane analizy zagadnień we wszystkich w dziedzinach należących do specjalizacji Kancelarii. Analizy dostarczają wyczerpującej i rzetelnej odpowiedzi na zadane pytania lub argumenty na poparcie określonego stanowiska. Pomagają podjąć trafne decyzje gospodarcze. Nasze ekspertyzy służą do wdrożenia odpowiedniego   rozstrzygnięcia określonego zagadnienia na podstawie materiału przekazanego przez klienta. Po uprzednim umówieniu się zapewniamy profesjonalną poradę prawną w miejscu zamieszkania klienta, a w wypadku przedsiębiorców – także w siedzibie firmy.

Ofertę tą kierujemy do osób, które z różnych względów nie mogą poświęcić czasu na dojazd do kancelarii, a potrzebują pilnej porady prawnej, w szczególności oferta skierowana jest do  osób w podeszłym wieku, schorowanych lub z powodu innych niedogodności które nie mogą skorzystać z pomocy prawnej w siedzibie Kancelarii.

Oferujemy możliwość podjęcia się substytucji przed sądami apelacji. Wysokość wynagrodzenie z tego tytułu uwarunkowana jest terminem i miejscem  danego posiedzenia sądowego oraz rodzajem czynności procesowych, które zostały przewidziane w jego trakcie.

Jeżeli prowadzą Państwo kancelarię lub mają siedzibę na drugim końcu Polski i z jakiś powodów przyjazd na rozprawę jest niemożliwy lub wysoce utrudniony, służymy pomocą. Dla prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z substytucji – poza opłaconym dokumentem pełnomocnictwa – wymagane są także precyzyjne informacje o stanie sprawy i stanowisku procesowym ze wskazaniem elementów stanu faktycznego (dokumenty, protokoły przesłuchań świadków itp).

Dodatkowo konieczne jest przekazanie wskazówek co do powierzonych czynności procesowych. Informacje te powinny zostać przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem, przy wielowątkowych sprawach sądowych udział substytuta (adwokata bądź radcy prawnego) może wymagać uprzedniego przejrzenia akt sprawy.