Klient indywidualny

Kancelaria Adwokacka Wrocław świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych. Prowadzimy pomoc prawną w zakresie opiniowania umów o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, kontrakty managerskie, regulaminy pracy i wynagradzania  oraz umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu w zakresie prawa własności intelektualnej doradzamy oraz przygotowujemy również umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich w pełni zabezpieczające interesy autora oraz osoby nabywającej prawa autorskie.

Kancelaria adwokacka Wrocław reprezentuje  zarówno pracodawcę, jak i pracownika w zakresie spraw takich jak: spory dotyczące stosunku pracy (m.in. spory  o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności), spory i sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy – (m.in. stosowanie kar porządkowych, spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty), spory i sprawy związane z czasem pracy (zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny i ich rozliczanie, delegacje, dyżury lekarskie), odszkodowania za wypadki przy pracy – pomoc prawna i reprezentowanie strony, zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw, zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek.

Usługi adwokackie na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach :

  •  ustne porady prawne udzielane na spotkaniu,
  •  pisemne opinie i analizy,
  •  prowadzenie negocjacji np: w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku,
  •  reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego przed wszystkimi sądami powszechnymi, administracyjnymi przed SN i NSA

Jeżeli nie znaleźli Państwo powyżej interesującego Państwa zagadnienia, proszę o kontakt telefoniczny, na pewno udzielę obszernej odpowiedzi.

Pomoc prawna dla osób przebywających poza granicami Polski

Prowadziłam już sprawy osób zamieszkujących na stałe w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii. Wiem, jak ważna jest dla osób przebywających za granicą możliwość powierzenia komuś kompleksowego rozwiązania problemu prawnego, gdy jest się za granicą. W większości spraw aby rzetelnie udzielić pomocy prawnej, konieczne jest bezpośrednie spotkanie w kancelarii. Wynika to z tego, że  każda sprawa jest inna. O ile udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne jest możliwe zdalnie, o tyle przeanalizowanie sytuacji, w jakiej znajduje się dana osoba i pomoc w wybraniu rozwiązania, które najpełniej zrealizuje to, na czym jej zależy, wymaga rozmowy, często dłuższej i zadania wielu pytań. Dotyczy to zwłaszcza spraw rodzinnych. W niektórych przypadkach jednak możliwe jest także uzyskanie porady lub opinii prawnej czy przesłanie wzoru pisma procesowego drogą mailową, dlatego jeśli przyjazd do kancelarii jest utrudniony, proszę o kontakt.