Współpraca

Nasza kancelaria to elastyczność oraz otwarcie na potrzeby każdego Klienta. Warunki współpracy ustalamy wspólnie z Klientem, w sposób jasny i przejrzysty. W zależności od potrzeb, oferujemy kompleksową obsługę prawną opartą na umowie o współpracy lub doraźną pomoc, której podstawą jest umowa o realizację konkretnego zlecenia.

System rozliczeń z Klientami korporacyjnymi opieramy na stałym, z góry ustalonym, wynagrodzeniu ryczałtowym, bądź systemie godzinowym. Honorarium godzinowe Kancelarii uzależnione jest od ilości czasu poświęconego na realizację danego zlecenia.

System rozliczeń z klientami indywidualnymi obliczamy na podstawie wartości przedmiotu sporu bądź indywidualnej wycenie danego zagadnienia prawnego. Współpraca Klienta z Kancelarią budowana jest w oparciu o wzajemne zaufanie oraz otwartą i przyjazną komunikację.

Klienci Kancelarii są na bieżąco i w klarowny sposób informowani o stanie zaawansowania zleconej sprawy. Wynagrodzenie z tytułu jednorazowej porady prawnej wynosi od 150,00 zł. (brutto /1h). W każdym przypadku zasady współpracy będą jasno określone i zrozumiałe.

W ramach współpracy z Kancelarią Adwokacką we Wrocławiu możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.