Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

Zakres Specjalizacji

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody, separacje,
 • podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich,
 • alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

Sprawy karne 

 • sprawy karne, wykroczenia na każdym etapie postępowania, postępowania ,
 • karne wykonawcze: odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • ochrona interesów oskarżonego, podejrzanego bądź pokrzywdzonego,
 • reprezentacja Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości (prokuratura, policja, sądy i inne)
 • przygotowywanie apelacji, skarg kasacyjnych oraz zażaleń,
 • opinie oraz porady prawne z zakresu procedury karnej, prawa karnego.

Sprawy spadkowe, odszkodowania

 • odszkodowania, prowadzenie sporów dotyczących naruszeń dóbr osobistych,
 • ochrona własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, spadki,
 • spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu,
 • dochodzenie zachowku.

Upadłość konsumencka

Pacjenci

 • reprezentacja pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym jak i cywilnym rodzin pacjentów zmarłych na skutek popełnionych błędów lekarskich,
 • reprezentowanie pacjentów oraz ich rodzin w sporach przeciwko ubezpieczycielom.

Lekarze i pracownicy służby zdrowia

 • reprezentowanie lekarzy i innych pracowników służby zdrowia w sprawach karnych jak i cywilnych związanych z błędami w sztuce lekarskiej,
 • reprezentowanie lekarzy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych negatywnymi wpisami na portalach internetowych.

Windykacja – w ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria:

 • wezwania do zapłaty,
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
 • wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.

Odszkodowania 

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • uszkodzenie ciała,
 • kolizje drogowe,
 • sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz wiele innych nietypowych spraw o odszkodowanie.

Księgi wieczyste:

 • prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • uaktualnienie księgi wieczystej.

Wiele innych i nietypowych spraw dotyczących nieruchomości.

Obsługa prawna firm 

 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • upadłości
Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa