Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

umowa-franczyzy

Umowa franczyzy

Umowa franczyzy pozwala dużym koncernom wejść na nowy rynek za pomocą lokalnych przedsiębiorców, a tym ostatnim pozwala na szybkie wybicie się na rynku. Należy podkreślić prawną i finansową odrębność tych podmiotów. Franczyzodawca nakłada na franczyzobiorców obowiązki do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z jego zamysłem. Umowa upoważnia do posługiwania się przez franczyzobiorcę nazwą handlową, znakiem towaru, […]

Odszkodowanie za zniszczona lub zgubiona przesylke pocztowa

Odszkodowanie za zniszczoną lub zgubioną przesyłkę

Odszkodowanie za zniszczoną lub zgubioną przesyłkę Każdego roku rośnie liczba przesyłek dostarczanych przez Pocztę oraz firmy kurierskie. Zdarza się, że nadane paczki nie zostają dostarczone lub ulegają zniszczeniu. Jakie są prawa nadawców i obowiązki  doręczycieli? I.      Zasady reklamacji usługi pocztowej Zasady zgłaszania reklamacji usługi pocztowej określa rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 26 listopada […]

Rekompensaty

Rekompensaty szkód osobowych i majątkowych

Rekompensaty szkód osobowych i majątkowych spowodowanych błędami medycznymi Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek błędów medycznych będących konsekwencją : zawinionego naruszenia wiedzy i sztuki medycznej, działania lub zaniechania sprzecznego z przyjętymi regułami postępowania medycznego, sprzeczności zachowania z nakazaną ostrożnością w postępowaniu medycznym, naruszenia obowiązku ostrożności, błędów diagnostycznych, błędów organizacyjnych, błędów popełnionych w trakcie nieterapeutycznych czynności medycznych. Nasze […]

ubezwlasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie a odpowiedzialność za długi

W Polsce nie ma rejestru osób ubezwłasnowolnionych. Informacja taka nie jest umieszczania na dowodzie osobistym czy innych dokumentach, którymi na co dzień posługują się osoby ubezwłasnowolnione. Dlatego też stosunkowo łatwo wziąć im kredyt czy pożyczkę. Osoby takie zazwyczaj są nieświadome tego co robią , a przede wszystkim nie zdają sobie sprawy z konsekwencji podjętych czynności. […]

bankowy-tytul-egzekucyjny

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Bankowy Tytuł Egzekucyjny Trybunał konstytucyjny uznał przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym za niezgodne z ustawą zasadniczą. W wyroku sygn. akt P 45/12 trybunał orzekł: I Art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. […]

przedawnienie-roszczen

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. III CZP 84/14. Roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, wchodzącym w skład majątku wspólnego, nie jest roszczeniem o świadczenia okresowe. Uchwała ta oznacza , że roszczenia między małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej korzystają ze zwykłego, […]

bledy-medyczne

Błędy medyczne

Błędy Medyczne Poszkodowanym pacjentom lub ich rodzinom przysługuje roszczenie odszkodowawcze, w przypadku gdy pogorszenie zdrowia lub śmierć nastąpi w następstwie winy szpitala lub lekarza. Wina ta nie musi być umyślna, wystarczy wykazać, że personel szpitala albo lekarz prowadząc leczenie nie przestrzegał należytej staranności, a dokonane naruszenia były przyczyną śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Rozstrzygnięcie, […]

Przyjecie-i-odrzucenie-spadku

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjęcie i odrzucenie spadku Nabycie spadku w drodze dziedziczenia nie jest obowiązkiem spadkobiercy, ale zależy od jego woli.  Spadkobierca ma możliwość odrzucenia lub przyjęcia spadku w określonym terminie.Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawowego musi też […]

odwolanie-darowizny

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności odnosi się do darowizny wykonanej jak i niewykonanej. Rażąca niewdzięczność to pojęcie niedookreślone i niezdefiniowane w kodeksie cywilnym. Rażąca niewdzięczność to zachowania obdarowanego, a więc zarówno jego działania i zaniechania, względem darczyńcy. Muszą to być zachowania skierowane bezpośrednio względem darczyńcy, nie osób trzecich. Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności wywołuje skutki obligacyjne. […]

jak-sporzadzic-testament

Jak sporządzić testament

Jak sporządzić testament Testament to dokument, który sporządza się za zażycia spadkodawcy a jego skutki powstaną po jego śmierci. Jeżeli nie ma testamentu zasady dziedziczenia określone są w ustawie. Ustawodawca dokładnie określił kto i w jakiej części dziedziczy. Spadkodawca pisząc testament może wyłączyć i zmienić zasady dziedziczenia ustawowego. Testament zgodnie z wola spadkodawcy ustala nową […]

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa