Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

umowa-franczyzy

Umowa franczyzy

Umowa franczyzy

pozwala dużym koncernom wejść na nowy rynek za pomocą lokalnych przedsiębiorców, a tym ostatnim pozwala na szybkie wybicie się na rynku. Należy podkreślić prawną i finansową odrębność tych podmiotów.

Franczyzodawca nakłada na franczyzobiorców obowiązki do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z jego zamysłem. Umowa upoważnia do posługiwania się przez franczyzobiorcę nazwą handlową, znakiem towaru, logiem firmy, posługiwania się metodami franczyzodawcy, korzystania z jego wiedzy, systemów postępowania, procedur obsługi klienta oraz korzystania z pomocy techniczno – handlowej.

Franczyzobiorca

Jest to przedsiębiorstwo, które uzyskuje prawa oraz przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z zawieranej umowy. Niektóre z obowiązków to zaopatrywanie się u konkretnego dostawcy oraz zachowywanie tajemnicy handlowej.

Franczyzodawca

To przedsiębiorca udzielający praw i nakładający obowiązki franczyzy. Posiada on uprawnienia do kontroli, organizuje szkolenia dla pracowników franczyzobiorcy, jak również zobowiązuje się do dostarczania jednolitych materiałów promocyjnych.

Wyróżniamy kilka rodzajów franczyzy

– indywidualny polega na zawieraniu umowy jednego franczyzodawcy z wieloma franczyzobiorcami,
– sieciowy, charakteryzuje się wielością podmiotów – franczyzobiorców.

Rodzaj subordynacyjny, polega na wprowadzaniu w życie koncepcji franczyzodawcy, który sam działalności nie prowadzi, partnerski – gdy obie strony prowadzą jednocześnie działalność gospodarczą.
Kolejny rodzaj to master franchising, który w umowie zapewnia franczyzobiorcy wyłączność prowadzenia działalności.

Możemy również wyróżnić franczyzę produkcyjną oraz usługową. Franczyza produkcyjna polega na produkcji danego typu towaru na pewnym terenie, przez przedsiębiorcę, który stosuje technologię dostarczoną przez franczyzodawcę.

Franczyza usługowa ma miejsce wtedy, gdy pod szyldem franczyzodawcy, przedsiębiorca zajmuje się obsługą klienta. Przykładem są m.in. restauracje, sklepy i firmy kurierskie.

Umowa powinna zawierać niezbędne, minimalne elementy takie jak:

• prawa i obowiązki franczyzodawcy

• uprawnienia i obowiązki franczyzobiorcy

• spis i opis towarów i usług

• wynagrodzenie franczyzodawcy

• czas trwania umowy

• warunki przedłużenia umowy

• warunki korzystania ze znaku towarowego, logo, oznaczeń

• postanowienia regulujące rozwiązanie umowy

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa