Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

Wladza-rodzicielska

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska Władza rodzicielska jest to relacja między rodzicami a dzieckiem. Nie ma znaczenia dla powstania władzy rodzicielskiej czy dziecko jest urodzone w małżeństwie czy poza nim. Ze względu na swą nieporadność dziecko nie może załatwiać osobiście swych spaw, musi być poddane pieczy innych osób. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko od urodzenia aż […]

Rozwod-orzecznictwo

Rozwód orzecznictwo

Rozwód orzecznictwo Orzecznictwo związane z kosztami sądowymi Uchwała Sądu Najwyższego z 13.10.2006 r., sygn. akt: IIICZP 75/06 Nie pobiera się opłaty podstawowej od zarzutów od nakazu zapłaty podlegających opłacie stosunkowej, w których zgłoszono wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych. Uchwała Sądu Najwyższego z 21.11.2006 r., sygn. akt: IIICZP 58/06 Wniosek o wykreślenie hipoteki złożony po […]

odwolanie-darowizny

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności odnosi się do darowizny wykonanej jak i niewykonanej. Rażąca niewdzięczność to pojęcie niedookreślone i niezdefiniowane w kodeksie cywilnym. Rażąca niewdzięczność to zachowania obdarowanego, a więc zarówno jego działania i zaniechania, względem darczyńcy. Muszą to być zachowania skierowane bezpośrednio względem darczyńcy, nie osób trzecich. Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności wywołuje skutki obligacyjne. […]

alimenty

Alimenty

Alimenty Jak każdy potrzebujemy jedzenia, ubrań, leczenia. Każdy z nas musi zaspokajać swoje potrzeby. Zaspokajanie potrzeb życiowych, pozyskanie środków utrzymania, zakup żywności, lekarstw, opłacenie mieszkania, a także wiele innych spraw jest w gruncie rzeczy treścią życia dorosłego człowieka. Praca zarobkowa przynosi środki niezbędne na pokrycie potrzeb życiowych. Jeżeli mówimy o osobie pozostającej w związku małżeńskim, […]

sad-lekarski

Sąd lekarski

Sąd lekarski Okręgowy sąd lekarski jest organem okręgowej izby lekarskiej. Naczelny Sąd Lekarski jest organem Naczelnej Izby Lekarskiej. Okręgowy sąd lekarski rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne, składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy. Naczelny Sąd Lekarski rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy, składa Naczelnej Radzie Lekarskiej okresowe […]

odsetki

Co to są odsetki ?

Co to są odsetki ? Kodeks cywilny nie określa pojęcia odsetek. Zatem wszelkiego rodzaju definicje w tym zakresie są jedynie wolną interpretacją znaczenia prawnego powyższego zagadnienia. Przez odsetki trzeba rozumieć wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy (pożyczka na procent) bądź własnych (lokata bankowa), lub też innych rzeczy oznaczonych rodzajowo (czyli zamiennych rzeczy ruchomych). Odsetki zostają […]

zobowiazania

Czym są zobowiązania ?

Czym są zobowiązania ? Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu . Zobowiązania są tą częścią prawa cywilnego, które regulują społeczne formy wymiany dóbr i usług. Czyli wszelkiego rodzaju usługi czy dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową. […]

Adwokat czy radca prawny

Adwokat czy radca prawny ?

Adwokat czy radca prawny ? Mamy problem prawny i nie wiemy do kogo się zwrócić. Do adwokata ? radcy prawnego ? czy do notariusza? Warto wiedzieć, że : Adwokat – Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa prawo o adwokaturze. To na jej podstawie funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje a także adwokaci prowadzą działalność […]

podzial-majatku

Podział majątku

Podział majątku po rozwodzie Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tej chwili cały majątek dorobkowy, wypracowany w trakcie trwania małżeństwa, jest ich wspólną własnością. Wspólność majątkowa jest współwłasnością łączną i bez udziałową. Do majątku wspólnego małżonków, który w przypadku rozwodu lub orzeczenia separacji podlega podziałowi, należą przedmioty […]

rodzaje-umow-deweloperskich

Rodzaje umów deweloperskich

Rodzaje umów deweloperskich Umowy deweloperskie są umowami niestandardowymi i z tego powodu złożonymi, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy wnikliwie przyjrzeć się warunkom oferowanej inwestycji, nie tylko nieruchomości ale również szczegółowo ocenić umowę i jej […]

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa