Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

bankowy-tytul-egzekucyjny

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Trybunał konstytucyjny uznał przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym za niezgodne z ustawą zasadniczą. W wyroku sygn. akt P 45/12 trybunał orzekł:

I

Art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepisy wymienione w części I tracą moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 r. Dziś banki mogą swoje wierzytelności odzyskiwać bardzo szybko. Kierowali swoje wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego. Klienci banków byli w gorszej sytuacji, niż instytucja finansowa. Podpisując umowę kredytu, musieli godzić się na dobrowolne poddanie się egzekucji. Po prostu nie mieli innego wyjścia. Bez BTE nie było umowy kredytowej. Sąd bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nadawał w ciągu 3 dni klauzulę wykonalności, nie badając sprawy merytorycznie. Dłużnik nawet nie musiało tym wiedzieć. Bank nie musiał informować dłużnika o sowich poczynaniach , a sąd także nie wzywał dłużnika. Niejednokrotnie dłużnik dowiedział się o prowadzonej przeciwko niemu egzekucji w momencie , gdy w drzwiach mieszkania stawał komornik. Mógł wtedy dłużnik bronić się powództwem przeciwegzekucyjnym czy tez wnosić o wstrzymanie egzekucji na czas procesu. Od 1 sierpnia 2016 r. banki chcąc odzyskać swoje wierzytelności , będą musiały przejść całą procedurę sądową, a komornik będzie działał dopiero po prawomocnym wyroku sądu. Orzeczenie trybunału w końcu ustanowiło równość stron obrotu gospodarczego , a spory będą rozstrzygane przez niezawisłych sędziów. Zmiana na lepsze!

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa