Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

alimenty

Co to są alimenty ?

Co to są alimenty ?

Adwokat we Wrocławiu wyjaśnia – Alimenty – są to regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Ustalenie prawa do alimentów i ich wysokość są orzekane wyrokiem sądowym. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z trzech przyczyn: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Krewni z linii prostej, czyli rodzice, dziadkowie oraz dzieci, zobowiązani są do wzajemnej alimentacji w przypadku, jeżeli osoba uprawniona do takich świadczeń znajduje się w potrzebie. Zakres obowiązku alimentacyjnego obejmuje zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb życiowych dziecka. Są to przede wszystkim jego wychowanie i wykształcenie. Podstawą prawną regulującą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi jej nowelizacjami. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa do uzyskania 18 roku życia przez uprawnionego. W przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w szkole publicznej w systemie dziennym zasada ta obowiązuje do ukończenia przez niego 25 roku życia. Wyjątek stanowią świadczenia alimentacyjne wobec dziecka niepełnosprawnego, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W takim przypadku obowiązek ten nakładany jest dożywotnio. Do uzyskania pełnoletności alimenty wypłacane są bezpośrednio drugiemu z rodziców, natomiast po upływie tego czasu powinny być już przekazywane dziecku. Ograniczenie maksymalnej wysokości świadczenia alimentacyjnego mogą stanowić możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Potrzeby dziecka natomiast mogą zależeć od wieku i stanu zdrowia dziecka. Jego realne potrzeby przy ustalaniu kwoty alimentacyjnej, są ustalane w nawiązaniu do średniego poziomu życia w Polsce. Dla rodziców zarabiających powyżej średniej krajowej, wysokość alimentów nie zależy jednak od ich dochodów. Uzasadnione potrzeby dziecka nie ulegają zmianie, mimo wysokich dochodów jednego z rodziców. Sąd bierze tutaj pod uwagę koszty związane z wyżywieniem dziecka, opieką medyczną, sytuacją mieszkaniową oraz wykształceniem. Sąd ma jednak prawo odrzucić jako nieuzasadnione świadczenia odbiegające od powszechnie przyjętych norm społecznych. Mogą nimi być przykładowo wynajęcie korepetytora, chęć pobierania nauki w szkole prywatnej lub potrzeba zakupu drogich przedmiotów. Wyjątek stanowi sytuacja, jeżeli obydwie strony zgadzają się na takie rozwiązanie. Wysokość alimentów na wszystkie dzieci powinien być równy. Każde dziecko uprawnione do przyjęcia takich świadczeń otrzymuje taką samą kwotę z wyjątkiem sytuacji, w której sąd ma podstawę, aby orzec inaczej. Powodem tego może być np. kosztowna opieka medyczna jednego z nich. W przypadku powinowactwa, dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od ojczyma lub macochy, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego, które stworzyli poprzez swój związek.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa