Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

ceidg

CEIDG – Centralna Ewidencja…

Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej

funkcjonuje od dnia 1 lipca 2011 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji z dnia 13 maja 2011 roku ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (DzU. 2011, Nr 131, poz. 764). Do dnia 31 grudnia 2011 roku miała zakończyć się migracja danych o osobach prowadzących działalność gospodarczą z Urzędów Gmin.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Jest to elektroniczna wersja „jednego okienka”. Dane z jednego formularza będą automatycznie przekazywane do odpowiednich urzędów, np. GUS-u i ZUS-u. Nadto, poprzez CEIDG przedsiębiorcy (także ci, którzy rejestrowali działalność przed 1 lipca 2011 roku) uzyskają możliwość zmiany swoich danych bez konieczności stawienia się w urzędzie, np. rejestracji nowego miejsca prowadzenia firmy, zawieszenia i wznowienia działalności.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest jego numer NIP. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Aby uzyskać przedmiotowy wydruk należy wejść na stronę ceidg.gov.pl, przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców – odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON – otworzyć wpis i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF. Na wydruku umieszczony jest również kod kreskowy, który można odczytać telefonem komórkowym z aplikacją do czytania kodów i obejrzeć aktualny wpis.

Na wydrukach z CEIDG nie ma adresu zamieszkania przedsiębiorcy oraz jego numeru PESEL.  Obecnie nie ma podstaw do żądania od kontrahenta podania tych danych. Jednakże w przypadku przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją działalność przed dniem 1 lipca 2011 roku istnieje możliwość wystąpienia do właściwego Urzędu Gminy z wnioskiem o przesłanie historii danej firmy (opłata 17,00 złotych). Historia będzie zawierać wspomniane dane. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Urząd jest uzależnione od wykazania przez wnioskodawcę interesu prawnego. We wniosku zatem należy dokładnie opisać do jakich celów niezbędne są żądane dane podając istotne informacje dotyczące np. niespłaconego zobowiązania przedsiębiorcy.

Praktycznym rozwiązaniem poszerzającym informację o danych kontrahenta, jednakże uzależnionym od jego zgody, jest sporządzanie kserokopii lub zdjęcia dowodu osobistego przedsiębiorcy.

W serwisie można ponadto uzyskać nieodpłatnie informacje o każdej firmie rejestrowanej dotychczas w danej gminie – właścicielu, adresach prowadzenia działalności oraz do doręczeń, numerach NIP, REGON, PKD, uprawnieniach. Pełny zakres opcji CEIDG miał zostać udostępniony po dniu 1 stycznia 2012 roku.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa