Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

ciezarna-w-pracy-wroclaw

Ciężarna w pracy a umowa z pracodawcą

Ciężarna w pracy a umowa z pracodawcą

Kodeks pracy w sposób szczególny chroni kobiety w ciąży. Aby jednak móc skorzystać z tej ochrony pracownica powinna zawiadomić pracodawcę o ciąży i przedstawić mu odpowiednie zaświadczenie od lekarza.

Kobieta w ciąży nie może być zatrudniona przy pracach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. Szczegółowy wykaz prac ujęty jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 roku ( Dz. U. nr 115, poz. 545). Pracodawca musi stworzyć kobiecie będącej w ciąży bezpieczne dla niej warunki pracy. Gdyby nie mógł pracodawca zagwarantować takich warunków , może pracownicę zwolnić z obowiązku świadczenia pracy do czasu rozwiązania.

Kobieta przez cały czas zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Po powrocie do pracy ma prawo wrócić na stanowisko pracy, które zajmowała wcześniej i z takim samym wynagrodzeniem , określonym w umowie o pracę.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o prace w okresie ciąży, nawet wtedy gdy umowa była zawarta na czas określony, a jej termin wygasł przez rozwiązaniem. Umowa taka przedłuża się automatycznie do momentu porodu. Podobne rozwiązanie stosuje się, gdy kobieta zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia.

Umowa o pracę zawarta na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy albo na czas próbny , który przekracza jeden miesiąc , a która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży zostaje przedłużona do dnia porodu. Regulacja ta nie ma jednak zastosowania do pracy polegającej na zastępstwie.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa