Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

jak-sporzadzic-testament

Jak sporządzić testament

Jak sporządzić testament

Testament to dokument, który sporządza się za zażycia spadkodawcy a jego skutki powstaną po jego śmierci. Jeżeli nie ma testamentu zasady dziedziczenia określone są w ustawie. Ustawodawca dokładnie określił kto i w jakiej części dziedziczy. Spadkodawca pisząc testament może wyłączyć i zmienić zasady dziedziczenia ustawowego. Testament zgodnie z wola spadkodawcy ustala nową kolejność dziedziczenia oraz określa kto i w jakie części będzie dziedziczył pozostawiony majątek spadkowy po zmarłym.

Dwie najbardziej popularne formy testamentów to testament własnoręczny i notarialny. Testament własnoręczny musi być spisany osobiście, opatrzony datą i podpisany. Nie może być napisany na maszynie lub komputerze. Testament notarialny spisany jest w obecności notariusza, daje wysokie prawdopodobieństwo jego ważności oraz dowodowo jest bardzo trudny do podważenia i obalenia. Testament może być w każdej chwili odwołany w całości lub w części. Testamentu nie można napisać, zmienić lub odwołać przez przedstawiciela.

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy czyli osoby zmarłej. Wola spadkodawcy nabiera mocy prawnej z chwilą jego śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem własnym majątkiem. Celem testamentu jest zmiana zasad kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy, daje możliwość powołania do spadku osób obcych, które nie dziedziczą z mocy prawa. W zależności od zaistniałych okoliczności kodeks cywilny przewiduje różne rodzaje testamentu, każdy z nich jest tak samo ważny i wywołuje takie same skutki prawne.:

testament – notarialny spisuje się go przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej.

testament pisemny holograficzny spadkodawca sporządza go własnoręcznie – musi być podpisany i opatrzony datą. Z treści testamentu powinno jasno wynikać, komu i jaka część spadku przypada.

testament ustny urzędowy – oświadczenie zostaje złożone w obecności dwóch świadków i przedstawiciela administracji państwowej(wójta, burmistrza) albo kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spisane w protokole, odczytane w obecności świadków musi być podpisane przez spadkodawcę i świadków.

testament ustny – w sytuacji kiedy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy na skutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione spadkodawca oświadcza swoją wolę przy obecności trzech świadków. Obawa rychłej śmierci musi istnieć w chwili sporządzania testamentu.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa