Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

Rozdzielność majątkowa między małżonkami

Rozdzielność majątkowa między małżonkami

W momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Zmienić ten stan rzeczy można dokonać poprzez zniesienie wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. Można to zrobić poprzez umowę w formie aktu notarialnego albo na drodze sądowej.

Zgodnie z prawem każde z małżonków może żądać ustanowniena przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku , który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu. „Ważne powody” koncentrują się na sferze stosunków prawno – majątkowych małżonków, a więc to nie sfera o charakterze rodzinno – prawnym , lecz aspekt prawno – majątkowy nabiera istotnego znaczenia przy wykładni pojęcia „ ważne powody” Rozwód Po wydaniu wyroku orzekającego rozwód i jego uprawomocnieniu między małżonkami nie istnieje jest wspólność majątkowa.

Rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia , a także umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego , między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Opłata od pozwu o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej jest opłatą stała w kwocie 200 zł.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa