Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

Rozwod-z-orzeczeniem-o-winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd orzekając wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie musi być pewien, że powodem rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu jest wina wyłącznie jednego z małżonków. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron co w praktyce oznacza, że różnica w przyczynieniu się do rozwodu nie ma wpływu na wyrok z orzeczeniem winy. Podstawową różnicą pomiędzy orzeczeniem rozwodu z winą lub bez winy w sferze emocjonalnej i moralnej to stwierdzenie jasno w wyroku, kto faktycznie ponosi wyłączną winę za doprowadzenie do rozwodu. Małżonek zawiedziony małżeństwem i pokrzywdzony w nim ma pełną świadomość i satysfakcję, że druga strona w całości przyczyniła się do rozkładu związku małżeńskiego swoim złym postępowaniem i zachowaniem w stosunku do drugiego małżonka. Uprawnieniem wynikającym z orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka jest prawo do dochodzenia alimentów bezterminowo w sytuacji kiedy warunki finansowe niewinnego małżonka, pogorszą się w stosunku do jego dotychczasowego standardu życia. Zmiana standardu życia na gorszy nie musi być związana z niedostatkiem i popadnięciem w stan ubóstwa wystarczy, że będą gorsze od dotychczasowych. Natomiast uprawnień alimentacyjnych w przypadku rozwodu bez orzekania winie można dochodzić w okresie 5 lat tylko w sytuacji znalezienia się w niedostatku lub popadnięciem w stan ubóstwa.

Jedną z najważniejszych kwestii w sprawach rozwodowych jest ustalenie, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sąd nie orzeka o winie małżonków, tylko na ich zgodny wniosek. Sprawy, w których wniesiono pozew o rozwód z orzeczeniem winy toczą się znacznie dłużej niż sprawy bez orzekania o winie. Zawinione zachowanie w procesie sądowym to działanie lub zaniechanie małżonka., które narusza przepisy prawa i zasady współżycia społecznego, które prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Do zawinionego działania lub zaniechania możemy zaliczyć: (Rozwód z orzeczeniem o winie)

  • groźbę,
  • odmowę współżycia,
  • porzucenie małżonka bez powodu,
  • pijaństwo,
  • agresję,
  • zdradę małżeńską.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa