Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

samotny-rodzic-a-swiadczenie-wychowawcze

Samotny rodzic a świadczenie wychowawcze

Samotny rodzic a świadczenie wychowawcze

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. – sygn. akt III SA/Kr 199/17 zaskoczył nie tylko gminy.

WSA przedstawił wykładnię przepisów, w której uznał, iż dziecko w rodzinie powstałej w wyniku zawarcia związku małżeńskiego rodzica z nowym partnerem nie traci statusu osoby samotnie wychowywanej.

Wśród samorządowców taka wykładnia budzi zastrzeżenia albowiem jest ona sprzeczna z ustawową definicją samotnego rodzica.

Stan faktyczny oraz szczegóły takiego rozstrzygnięcia – WSA Karków III SA/Kr 199/17

Pomoc dla samotnego rodzica:

  1. Zasiłek rodzinny – osoba samotnie wychowująca dziecko musi mieć zasądzone alimenty, chyba że jest to niemożliwe, z uwagi na to, iż rodzic drugi zmarł, powództwo o alimenty zostało oddalone, ojciec jest nieznany albo sąd zobowiązał tylko jednego rodzica do pokrywania całości utrzymania dziecka
  2. Dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania – samotny rodzic może otrzymać takie świadczenie ale pod warunkiem, ze na dziecko nie zostały zasądzone alimenty – ojciec jest nieznany, zmarł lub sąd oddalił pozew o alimenty
  3. Becikowe – takie same zasady ubiegania się jak o zasiłek rodzinny
  4. Świadczenie wychowawcze – takie zasady ubiegania się jak o zasiłek rodzinny
Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa