Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

sprawy-spadkowe

Sprawy Spadkowe

Sprawy Spadkowe

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku można stwierdzić przed sądem za pomocą wyroku sądowego stwierdzającego nabycie spadku lub przed notariuszem – uzyskując akt potwierdzenia dziedziczenia, który zawsze jest w formie aktu notarialnego. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, jego otwarcie następuje z chwilą odczytania go przez sędziego bądź też notariusza. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że długi spadkowe przewyższają wartość aktywów spadkowych, wówczas można zawrzeć za życia ze spadkodawcą umowę zrzeczenia się prawa do dziedziczenia spadku, lub też w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, odrzucić spadek albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Należy pamiętać, że prawo do spadku nie przedawnia się. Warto wiedzieć, że w zależności od stopnia pokrewieństwa inaczej rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Możemy go zapłacić według trzech grup opodatkowania lub być całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku. Sprawy spadkowe Wrocław kontakt.

Możemy wnieść w Państwa imieniu wnioski i pisma procesowe do sądu, jak i reprezentować we wszelkich postępowaniach dotyczących spadku (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uznanie za niegodnego, sprawy o zachowek, zapis i polecenie itp.).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w  sprawach z zakresu prawa spadkowego:

 • spisanie testamentu,
 • sprawy o zachowek,
 • stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania,
 • sprawy o dział spadku, w tym dział ze zniesieniem współwłasności,
 • dziedziczenie ustawowe (w tym: dziedziczenie przez dzieci, przez małżonka, rodziców, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, pasierbów),
 • zapis i polecenie przy spadkobraniu,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe oraz za długi spadkodawcy,
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych,
 • umowy dotyczące spadku,
 • opodatkowanie spadkobrania,
 • inne porady z zakresu prawa spadkowego.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa