Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

kiedy-starosta-cofa-uprawnienia-do-kierowania-pojazdami

Kiedy starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdami

Kiedy starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdami

  • W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów
  • Popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • Ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania a kurs reedukacyjny
  • Niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin
  • Niezdania egzaminu, na który ponownie został skierowany kierowca
  • Na podstawie orzeczenia psychologicznego, z którego wynika istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
  • Na podstawie orzeczenia lekarskiego, z którego wynika istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa