Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

tajemnica-adwokacka

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka

Adwokat w sposób szczególny ceni zaufanie Klientów, którym jest obdarzana przy każdorazowym powierzaniu swoich interesów, zapewniając zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze świadczoną usługą prawną.

Dyskrecję uzyskanej pomocy prawnej gwarantuje ustawowo chroniona tajemnica adwokacka, zwłaszcza tajemnica obrończa, jak również poszanowanie zasad Kodeksu Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Kancelaria Adwokacka Wrocław zobowiązana jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku z udzielaniem pomocy prawnej lub prowadzeniem sprawy. Obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie (obowiązuje dożywotnio), ani nie może być zwolniony przez żaden organ.

Obowiązek zachowania w tajemnicy zawodowej nie dotyczy jedynie informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego lub nieujawnionego źródła oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmowi.

Uchwała NRA z 18 czerwca 1994r. stwierdza nadrzędność regulacji wynikającej z art. 6 ustawy Prawo o Adwokaturze nad regulacjami procesowymi i statuuje zasadę, że tajemnica zawodowa jest objęta ochroną bezwzględną i powinna być respektowana przez organy procesowe. Odnosi się to szczególnie do uchwały SN z 16 czerwca 1994r.

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 16 czerwca 1994 r.(I KZP 5/94) Adwokata nie wolno przesłuchiwać jako świadka co do faktów, o których dowiedział się jako obrońca udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę (arg. ex art. 161 pkt 1 kpk). W innych wypadkach adwokat może odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy określony w art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 r. Nr 16 poz. 124), chyba że sąd lub prokurator zwolni go na podstawie art. 163 kpk od obowiązku zachowania tajemnicy.  Zwolnienie to może nastąpić tylko wtedy, gdy ujawnienie okoliczności objętych tajemnicą – w drodze przesłuchania adwokata jako świadka – jest nieodzowne dla zapewnienia prawidłowego wyrokowania w sprawie.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa