Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

Testament-a-zachowek

Testament a zachowek

Testament a zachowek

Zachowek jest ściśle związany z testamentem. W chwili otwarcia testamentu zmieniają się zasady dziedziczenia i osoby powołane do spadku z mocy ustawy mogą zostać pominięci w prawie do dziedziczenia i podziału masy spadkowej. W takiej sytuacji osoby te, które czują się pokrzywdzone w wyniku podziału masy spadkowej na mocy testamentu, mogą domagać się rekompensaty pieniężnej w formie zachowku od spadkobierców. Zachowku można dochodzić w postępowaniu sądowym jeżeli spadkobiercy nie chcą wypłacić należnych im kwot w drodze ugody. Terminem dochodzenia prawa do zachowku jest pięć lat od daty ogłoszenia testamentu. O zachowek mogą wystąpić małżonek, dzieci, wnuki i rodzice spadkodawcy, jeśli zostali pominięci w testamencie z uwzględnieniem kolejności dziedziczenia. Zachowku, czyli należnej im rekompensaty pieniężnej mogą dochodzić również wtedy, gdy wprawdzie zostali wymienieni w testamencie, ale ich udział spadkowy jest niższy od kwoty, którą otrzymaliby w ramach zachowku. Warto wiedzieć, że spadkobiercy ustawowi również mogą się ubiegać o zachowek gdy zmarły nie pozostawił testamentu, ale za życia swój majątek przekazał komuś w darowiźnie. Wówczas występujemy do osób , które otrzymały darowizny. Przy obliczaniu zachowku nie można jednak zaliczyć na poczet spadku darowizny, która została dokonana na rzecz osoby nie będącej ani spadkobiercą, ani uprawnioną do zachowku (np: na rzecz konkubiny) dawniej niż dziesięć lat przed śmiercią spadkodawcy. Roszczenie o zachowek w stosunku do osób, które otrzymały darowiznę od spadkodawcy, przedawnia się po pięciu latach.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa