Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

Małżonek nie daje pieniędzy na utrzymanie rodziny c.d.

Małżonek nie daje pieniędzy na utrzymanie rodziny c.d.

Małżonek nie daje pieniędzy na utrzymanie rodziny c.d.

Czasami zdarza się , że będąc w związku małżeńskim, maż ale te czasami i zona może nie przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Wspominałam już we wcześniejszym artykule, że istnieje możliwość uregulowania tek kwestii na podstawie art. 27 krio.

Należy współmałżonka pozwać do sądu i wnosić o np. zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej. Dochodząc roszczeń na podstawie art. 27 ustawy nie trzeba pozostawać we wspólnym pożyciu. Małżonek, który nie dokłada się finansowo do rodzinnego budżetu, może być do tego zobowiązany przez sąd nawet wtedy gdy nie mieszka z drugim małżonkiem i wtedy gdy małżonkowie pozostają w separacji faktycznej.

Istnieje również możliwość wystąpienia do sądu z winsokiem o nakazanie wypłaty do rąk drugiego małżonka. Aby sąd uwzględnił taki wniosek, należy spełniać dwie przesłanki:

1. Pozostawania przez małżonków we wspólnym pożyciu;
2. Niespełniania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny

Pozostawanie we wspólnym pożyciu oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Nie jest tutaj wymagane współżycie fizyczne. Art. 28 nie ma zastosowania w sytuacji, w której wspólne pożycie ustało.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zastosowanie ma art. 28 krio:

 • Wynagrodzenie za pracę;
 • Renty;
 • Emerytury;
 • Czynsze dzierżawne;
 • Premie;
 • Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • Deputaty pracownicze;
 • Odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie z pracy;
 • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop;
 • Wynagrodzenie autorskie;
 • Należności z tytułu umów zlecenia lub o dzieło.

Nie można żądać wynagrodzenia współmałżonka z wierzytelności ze sporadycznych prac zleconych takich jak np. literackich, recenzyjnych czy też kwoty przypadające małżonkowi z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość stanowiąca majątek odrębny.

Zmiana pracy przez współmałżonka wymaga złożenia nowego wniosku. Plusem wypłaty wynagrodzenia do „ rąk” drugiego małżonka jest ominięcie ewentualnego postępowania egzekucyjnego. Reasumując, w przypadku uchylania się małżonka od zaspokajania potrzeb rodziny mamy możliwości przeciwdziałać takim zachowaniom na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa