Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

Mąż nie daje pieniędzy na rodzinę

Mąż nie daje pieniędzy na rodzinę

Mąż nie daje pieniędzy na rodzinę

Na każdym z małżonków pozostających w małżeństwie ciąży obowiązek dbania o rodzinę . O jej bezpieczeństwo zarówno materialne ale też emocjonalne czy duchowe.

Co zrobić gdy małżonek nie poczuwa się do tego obowiązku? Nie łoży na rodzinę? Co zrobić w sytuacji, gdy nie zamierzamy wnosić sprawy o rozwód, bo nie chcemy, nie jesteśmy na to jeszcze gotowi, a chcemy uzyskać alimenty ?

Z pomocą przychodzi nam art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi o obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Musimy pamiętać, że realizacja tego obowiązku może przybierać różne formy, które mają charakter równorzędny. I może to być świadczenie pieniężne uzależnione od możliwości majątkowych i zarobkowych małżonka, staranie o wychowanie dzieci czy też praca we wspólnym gospodarstwie domowym.

Bardzo ważne jest to, że małżonek, który przekazuje nam pieniądze na utrzymanie rodziny , nie może twierdzić, że to wszystko co może zrobić dla Nas, a opieka nad dziećmi czy pomaganie w gospodarstwie domowym już takiego małżonka nie interesują.

Pamiętajmy również o równej stopie życiowej małżonków. Zasada równej stopy życiowej oznacza, że rodzice muszą zapewnić dzieciom warunki materialne w których sami żyją. Zasada ta obowiązuje również po ustaniu małżeństwa.

Zasada równej stopy życiowej nie ma jednak zastosowania do rozwiedzionych małżonków. Wtedy musimy liczyć tylko na siebie, chyba że wnosimy o alimenty po orzeczeniu rozwodu – art. 60 krio.

Co w takie sytuacji zrobić ?

A więc jeśli małżonek nie interesuje się rodziną, nie daje pieniędzy na rodzinę, należy wystąpić na drogę sądową z powództwem o zaspokojenie potrzeb rodziny tj. na podstawie art. 27 krio , z niego wynika m.in. obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami.

Obowiązek ten trwa mimo np. pozostawiania przez małżonkę na urlopie wychowawczym, a także wtedy gdy uprawniony do alimentów zachowuje się niegodnie czy też niewłaściwe względem zobowiązanego do zapłaty. Sąd Najwyższy dokonując wykładni obowiązku alimentacyjnego stwierdził wyraźnie, że dla obowiązku alimentacyjnego nie ma znaczenia ewentualny konflikt między stronami, niewłaściwe zachowanie i tym podobne zdarzenia.

Może się zdarzyć, że Sąd nie przyzna nam alimentów z uwagi na to, że ich dochodzenie jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy małżonek, który domaga się alimentów pozostaje w jawnym związku z inną osobą tzw. konkubinacie.

Ogólnie rzecz ujmując Sąd będzie badał jedynie potrzeby małżonka żądającego, a z drugiej strony jakie są możliwości zarobkowe albo majątkowe drugiego małżonka.

1 comments

  1. […] te czasami i zona może nie przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Wspominałam już we wcześniejszym artykule, że istnieje możliwość uregulowania tek kwestii na podstawie art. 27 […]

Comments are closed.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa